شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ admin (page 32)

admin

فیلم معادلات دیفرانسیل ؛ ریشه های تکراری، تابع نمایی جلسه بیست و سوم

فیلم معادلات دیفرانسیل ؛ دستگاه خطی معادلات دیفرانسیل 3

    بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد ویدیوی بالا مربوط به جلسه بیست و سوم فیلم معادلات دیفرانسیل از دروس پایه رشته های مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد جعفری ارائه گردیده است. امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.   معادله دیفرانسیل یک معادله …

بیشتر بخوانید

ویدیو معادلات دیفرانسیل ؛ روش تغییر پارامتر و پایداری جواب های معادله جلسه بیست و چهارم

ویدیو معادلات دیفرانسیل ؛ دستگاه خطی معادلات دیفرانسیل 4

    بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد ویدیوی بالا مربوط به جلسه چهارم ویدیو معادلات دیفرانسیل از دروس پایه رشته های مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد جعفری ارائه گردیده است. امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.   معادله دیفرانسیل یک معادله ی ریاضی است و …

بیشتر بخوانید

ویدیو آموزش معادلات دیفرانسیل ؛ تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن در حل معادلات دیفرانسیل – جلسه بیست و پنجم

ویدیو آموزش معادلات دیفرانسیل ؛ روش تغییر متغیر و پایداری جواب ها

    بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد ویدیوی بالا مربوط به جلسه بیست و پنجم ویدیو آموزش معادلات دیفرانسیل از دروس پایه رشته های مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد جعفری ارائه گردیده است. امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.   معادله دیفرانسیل یک معادله …

بیشتر بخوانید

آموزش ویدیویی معادلات دیفرانسیل ؛ تبدیل لاپلاس و پیچشی – جلسه بیست و ششم

آموزش ویدیویی معادلات دیفرانسیل ؛ تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در معادلات

    بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد ویدیوی بالا مربوط به جلسه بیست و ششم آموزش ویدیویی معادلات دیفرانسیل از دروس پایه رشته های مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد جعفری ارائه گردیده است. امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.   معادله دیفرانسیل یک معادله ی ریاضی است …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل ؛ ضربه و تابع دلتای دیراک – جلسه بیست و هفتم

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل ؛ آموزش معادلات , تبدیل لاپلاس و پیچش

    بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد ویدیوی بالا مربوط به جلسه بیست و هفتم فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل از دروس پایه رشته های مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد جعفری ارائه گردیده است. امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.   معادله …

بیشتر بخوانید

آموزش معادلات دیفرانسیل دانشگاه شریف – جلسه اول

آموزش معادلات دیفرانسیل ؛ ویدیو آموزش معادلات ضربه و تابع دلتای دیراک

    بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد ویدیوی بالا مربوط به جلسه اول آموزش معادلات دیفرانسیل از دروس پایه رشته های مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد جعفری ارائه گردیده است. امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.   معادله دیفرانسیل یک معادله ی ریاضی است و …

بیشتر بخوانید

جزوه آمار مهندسی ؛ دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی ؛ دانلود جزوه آمار مهندسی دانشگاه امیرکبیر

آمار مهندسی  یکی از شاخه‌ های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد. سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی   1- انالیز تركیبیاصل ضرب (اصل شمارش)ترتیبتركیبمدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها2- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریفاحكام عمومی تابع احتمالتابع احتمال یكنواخت احتمال شرطیقانون ضرب احتمالاتقضیه بیز استقلال پیشامدها3- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفیتابع احتمالتابع توزیع تجمعی c.d.fامید ریاضی (میانگین)متغیرهای تصادفی توامتابع مولد گشتاورها4- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسستهتوزیع‌های مهم پیوستهتوزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاورها)5- برآوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریفروش‌های یافتن براوردكننده‌هاخواص براوردكننده‌هاتوزیع‌های نمونه‌ای6– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ایانواع براورد فاصله‌ای برای میانگینانواع براورد فاصله‌ای برای واریانسانواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولیبراورد حجم نمونهازمون فرضانواع ازمون‌های اماری7- رگرسیونرگرسیون خطی سادهروش كمترین مربعاترگرسیون در جامعه نرمالضریب همبستگی8- آنالیز واریانسانالیز واریانس یك‌طرفهانالیز واریانس دوطرفه9– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشكیل جدول …

بیشتر بخوانید

نمونه سوالات آمار مهندسی ؛ دانلود نمونه سئوالات آمار پایان ترم امیرکبیر

نمونه سوالات آمار مهندسی ؛ دانلود نمونه سئوالات آمار دانشگاه امیرکبیر

آمار مهندسی یکی از شاخه‌های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد. سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی  1- انالیز تركیبیاصل ضرب (اصل شمارش)ترتیبتركیبمدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها2- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریفاحكام عمومی تابع احتمالتابع احتمال یكنواخت احتمال شرطیقانون ضرب احتمالاتقضیه بیز استقلال پیشامدها3- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفیتابع احتمالتابع توزیع تجمعی c.d.fامید ریاضی (میانگین)متغیرهای تصادفی توامتابع مولد گشتاورها4- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسستهتوزیع‌های مهم پیوستهتوزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاورها)5- برآوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریفروش‌های یافتن براوردكننده‌هاخواص براوردكننده‌هاتوزیع‌های نمونه‌ای6– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ایانواع براورد فاصله‌ای برای میانگینانواع براورد فاصله‌ای برای واریانسانواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولیبراورد حجم نمونهازمون فرضانواع ازمون‌های اماری7- رگرسیونرگرسیون خطی سادهروش كمترین مربعاترگرسیون در جامعه نرمالضریب همبستگی8- آنالیز واریانسانالیز واریانس یك‌طرفهانالیز واریانس دوطرفه9– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشكیل جدول فراوانیپارامترهای مركزیپارامترهای پراكندگیضریب …

بیشتر بخوانید

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل پایان ترم دانشگاه امیرکبیر

دانلود نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل پایان ترم دانشگاه امیرکبیر

معادله دیفرانسیل یک معادله ی ریاضی است و بیانگر یک تابع مجهول از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق های مرتبه‌ های مختلف آن نسبت به متغیرهای مستقل است. بسیاری از قوانین عمومی طبیعت (در فیزیک، شیمی، زیست‌ شناسی و ستاره‌ شناسی) طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل می‌یابند. کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و اقتصاد و بسیاری از زمینه‌های دیگر علوم فراوان‌اند. معادلات دیفرانسیل در بسیاری پدیده‌های علوم رخ می دهند. هر زمان که یک رابطه بین چند متغیر با مقادیر مختلف در حالت‌ها یا زمان‌های مختلف وجود دارد و نرخ تغییرات متغیرها در زمان‌های مختلف یا حالات مختلف شناخته شده است میتوان آن پدیده را با معادلات دیفرانسیل بیان کرد. به عنوان مثال در مکانیک، حرکت جسم بوسیله سرعت و مکان آن در زمان‌ های مختلف توصیف می‌شود و معادلات نیوتن به ما رابطه بین مکان و سرعت و شتاب و نیروهای گوناگون وارده بر جسم را می دهد. در چنین شرایطی می توانیم حرکت …

بیشتر بخوانید

جزوه شیمی آلی ؛ دانلود جزوه شیمی آلی 1 دانشگاه امیرکبیر

جزوه شیمی آلی 1 ؛ دانلود جزوه شیمی آلی 1 دانشگاه امیرکبیر

شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که درباره ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی می گفتند اما امروزه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. موادی که از منابع آلی بدست می آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آنها مواد آلی با ترکیبات ساده، تأمین می شوند،  نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. این ترکیبات ساده به عنوان مصالح ساختمانی، در ساختن ترکیبات بزرگتر و پیچیده تر مصرف می گردند. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و منیزیوم است.  الکل ها، اترها، هیدروکربن ها، آلدئیدها، کتون ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، کربانیون ها،آمین ها، فنل ها، درشت مولکول ها و بسپارها (پلیمر) و …

بیشتر بخوانید