شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ نمونه سئوالات امتحانی

نمونه سئوالات امتحانی

نمونه سوالات آمار مهندسی ؛ دانلود نمونه سئوالات آمار پایان ترم امیرکبیر

نمونه سوالات آمار مهندسی ؛ دانلود نمونه سئوالات آمار دانشگاه امیرکبیر

آمار مهندسی یکی از شاخه‌های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد. سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی  1- انالیز تركیبیاصل ضرب (اصل شمارش)ترتیبتركیبمدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها2- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریفاحكام عمومی تابع احتمالتابع احتمال یكنواخت احتمال شرطیقانون ضرب احتمالاتقضیه بیز استقلال پیشامدها3- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفیتابع احتمالتابع توزیع تجمعی c.d.fامید ریاضی (میانگین)متغیرهای تصادفی توامتابع مولد گشتاورها4- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسستهتوزیع‌های مهم پیوستهتوزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاورها)5- برآوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریفروش‌های یافتن براوردكننده‌هاخواص براوردكننده‌هاتوزیع‌های نمونه‌ای6– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ایانواع براورد فاصله‌ای برای میانگینانواع براورد فاصله‌ای برای واریانسانواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولیبراورد حجم نمونهازمون فرضانواع ازمون‌های اماری7- رگرسیونرگرسیون خطی سادهروش كمترین مربعاترگرسیون در جامعه نرمالضریب همبستگی8- آنالیز واریانسانالیز واریانس یك‌طرفهانالیز واریانس دوطرفه9– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشكیل جدول فراوانیپارامترهای مركزیپارامترهای پراكندگیضریب …

بیشتر بخوانید

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل پایان ترم دانشگاه امیرکبیر

دانلود نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل پایان ترم دانشگاه امیرکبیر

معادله دیفرانسیل یک معادله ی ریاضی است و بیانگر یک تابع مجهول از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق های مرتبه‌ های مختلف آن نسبت به متغیرهای مستقل است. بسیاری از قوانین عمومی طبیعت (در فیزیک، شیمی، زیست‌ شناسی و ستاره‌ شناسی) طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل می‌یابند. کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و اقتصاد و بسیاری از زمینه‌های دیگر علوم فراوان‌اند. معادلات دیفرانسیل در بسیاری پدیده‌های علوم رخ می دهند. هر زمان که یک رابطه بین چند متغیر با مقادیر مختلف در حالت‌ها یا زمان‌های مختلف وجود دارد و نرخ تغییرات متغیرها در زمان‌های مختلف یا حالات مختلف شناخته شده است میتوان آن پدیده را با معادلات دیفرانسیل بیان کرد. به عنوان مثال در مکانیک، حرکت جسم بوسیله سرعت و مکان آن در زمان‌ های مختلف توصیف می‌شود و معادلات نیوتن به ما رابطه بین مکان و سرعت و شتاب و نیروهای گوناگون وارده بر جسم را می دهد. در چنین شرایطی می توانیم حرکت …

بیشتر بخوانید

نمونه سوالات ریاضی 1 ؛ دانلود نمونه سئوالات پایان ترم ریاضی عمومی 1

نمونه سوالات ریاضی 1 ؛ دانلود نمونه سئوالات پایان ترم ریاضی عمومی 1

حسابان یا حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از تحول جبر و هندسه ناشی شده‌است. حسابان خود دو شاخه اصلی دارد: حساب فاضله (یا حساب دیفرانسیل) و حساب جامعه (یا حساب انتگرال.) گوتفرید لایبنیتس و ایزاک نیوتون به طور همزمان و مستقل این حساب را کشف و طراحی کردند اما علائمی که امروزه در این حساب استفاده می شود از ابداعات لایبنیتس است. سرفصل های جزوه ریاضی عمومی 1 : – اعداد حقیقی – اعداد مختلط – اعداد مختلط و تبدیلات صفحه – دنباله عددی و سری عددی – تابع های پیوسته – مفهوم جد – مفهوم مشتق – تقریب خطی – نمودار تابع و كاربرد های آن – بهینه سازی – چند جمله ای تیلور – انتگرال یك متغییری – قضیه اساسی حساب دبرانسیل و انتگرال – اتگرال توابع گویا – محاسبه تقریبی انتگرال – انتگرال های ناسره – سری تیلور و سری توانی – سری فوریه    دانلود نمونه سوالات ریاضی 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر …

بیشتر بخوانید

نمونه سوالات ریاضی 2 ؛ دانلود نمونه سئوالات پایان ترم ریاضی 2

نمونه سوالات ریاضی 2 ؛ دانلود نمونه سئوالات ریاضی 2 پایان ترم

حسابان یا حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از تحول جبر و هندسه ناشی شده‌است. حسابان خود دو شاخه اصلی دارد: حساب فاضله (یا حساب دیفرانسیل) و حساب جامعه (یا حساب انتگرال.) گوتفرید لایبنیتس و ایزاک نیوتون به طور همزمان و مستقل این حساب را کشف و طراحی کردند اما علائمی که امروزه در این حساب استفاده می شود از ابداعات لایبنیتس است. سرفصل های جزوه ریاضی عمومی 2 : – فضای حقیقی n بعدی – زیر فضاهای مستوی- ضرب داخلی و هندسه ی اقلیدیسی – نگاشت های خطی – حجم و دترمینان – خم های هموار – تابع های جند متغییری – مجموعه های تراز – پیوستگی و حد – مشتق و تقریب خطی – میدان گرادیان – مشتق های پاره ای مرتبه بالا – نقاط بحرانی – توابع ضمنی – قضیه تابع وارون – بهینه سازی – انتكرال چندگانه – رویه های هموار – آنالیز برداری   دانلود نمونه سوالات ریاضی 2  امتحانات پایان ترم دانشگاه …

بیشتر بخوانید