دوشنبه , 3 دسامبر 2018
خانه ◀◀ فیلم آموزشی ◀◀ آموزش آمار مهندسی ◀◀ ویدئو آمار مهندسی ؛ احتمال شرطی | جلسه پنجم

ویدئو آمار مهندسی ؛ احتمال شرطی | جلسه پنجم

ویدیوی بالا مربوط به جلسه پنجم از ویدئو آمار مهندسی

در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط  استاد ربیعی ارائه گردیده است.

دکتر ربیعی مدرك كارشناسی و كارشناسی ارشد خود را در رشته برق (مخابرات و پردازش سیگنال) از دانشگاه ایالتی كالیفرنیا (CSULB)، مدرك كارشناسی ارشد را در رشته برق و كامپیوتر از دانشگاه كالیفرنیای جنوبی (USC) و مدرك دكترای خود را در رشته برق و كامپیوتر از دانشگاه Purdue در آمریكا اخذ نموده اند. ایشان از سال 2000 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز نمودند.

 

 

آمار مهندسی  یکی از شاخه‌ های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد.

دانلود فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی دانشگاه شریف

 

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی

سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی

 

1- آنالیز تركیبی
اصل ضرب (اصل شمارش)
ترتیب
تركیب
مدل توزیع توپ‌ ها در جعبه‌ ها

2- اصول احتمال و احتمال شرطی
 تعاریف
احكام عمومی تابع احتمال
تابع احتمال یكنواخت
 احتمال شرطی
قانون ضرب احتمالات
قضیه بیز
 استقلال پیشامد ها

3- متغیرهای تصادفی و امید ریاضی
متغیرتصادفی
تابع احتمال
تابع توزیع تجمعی c.d.f
امید ریاضی ( میانگین )
متغیرهای تصادفی توام
تابع مولد گشتاور ها

4- توزیع‌ها
توزیع‌ های مهم گسسته
توزیع‌ های مهم پیوسته
توزیع مجموع متغیر های تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاور ها)

5- برآوردكننده‌ ها و توزیع نمونه‌ ای
تعاریف
روش‌ های یافتن برآوردكننده‌ ها
خواص برآوردكننده‌ ها
توزیع‌ های نمونه‌ ای

6برآورد های فاصله‌ ای و آزمون فرض
برآورد فاصله‌ ای
انواع برآورد فاصله‌ ای برای میانگین
انواع برآورد فاصله‌ ای برای واریانس
انواع برآورد فاصله‌ ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولی
برآورد حجم نمونه
آزمون فرض
انواع آزمون‌ های آماری

7- رگرسیون
رگرسیون خطی ساده
روش كمترین مربعات
رگرسیون در جامعه نرمال
ضریب همبستگی

8- آنالیز واریانس
آنالیز واریانس یك‌طرفه
آنالیز واریانس دوطرفه

9آمار توصیفی
دسته‌ بندی و تشكیل جدول فراوانی
پارامتر های مركزی
پارامتر های پراكندگی
ضریب چولگی

دانلود فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی دانشگاه شریف

 

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !

گزیده ای از مطالب

آموزش دینامیک جلسه19 ؛ حرکت غلتشی | بوکلت دانلود

آموزش دینامیک جلسه19 ؛ حرکت غلتشی | جلسه نوزدهم

مطلب بالا مربوط به آموزش دینامیک جلسه19 از دروس اصلی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه …