شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ فیلم آموزشی ◀◀ آموزش مدار منطقی ◀◀ ویدیو مدار منطقی ؛ آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف | جلسه سوم
تا 80 درصد تخفیف

ویدیو مدار منطقی ؛ آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف | جلسه سوم

دانلود فیلم آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف

دانلود جزوه مدار منطقی

 

مطلب بالا مربوط به ویدیو مدار منطقی جلسه3 از دروس اصلی رشته

مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد محمود تابنده ارائه گردیده است.

دکتر تابنده استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شریف است.

این درس یکی از مهمترین دروس گرایش دیجیتال مهندسی برق و همین طور مهندسی کامپیوتر است. هدف از این درس آشنایی با اصول و تحلیل و طراحی مدار های منطقی دیجیتال ، طراحی سیستمی توسط مدارهای مجتمع قابل برنامه ریزی (PLD) و زبان توصیف سخت افزار است.

منابع درس را می توان کتاب های زیر معرفی کرد:

1)مدارهای منطقی و سخت‌افزار كامپیوتر ،تألیف محمود تابنده، محمد مکی

2- Digital Logic Circuit Analysis and Design; Nelson, et. al.

3 – Fundamentals of Digital logic with VHDL Design; Brown et. al.

4- Digital Design Princiles and Practices, Wakerly

 

این سرفصلها مربوط به درس مدار منطقی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مدار منطقی موریس مانو می باشد ؛

 

دانلود فیلم آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف

 

سرفصل مدار منطقی ( بر اساس کتاب مدار منطقی موریس مانو )

 

فصل اول :

جبر بول و گیت های منطقی

 •  کامپیوتر ها و سیستم های دیجیتالی (رقمی)
 • اعداد باینری یا دودویی
 • تبدیل مبنای اعداد
 • اعداد مبنای هشت و شانزده
 • مکمل های اعداد
 • مکمل r-1 اعداد
 • مکمل r اعداد
 • تفریق به کمک مکمل ها
 • اعداد دودویی علامت دار
 • جمع حسابی
 • تفریق حسابی
 • کد های دودویی
 • کد های دهدهی
 • کد آشکار سازی خطا
 • کد گری (انعکاسی)
 • کد اسکی ASCII
 • سایر کد های الفبا عددی
 • حافظه ها و ثبات های دودویی
 • ثبات ها
 • انتقال اطلاعات بین ثبات ها
 • منطق دودویی
 • تعریف منطق دودویی
 • مدار های سویچینگ و سیگنال های دودویی
 • گیت های منطقی

 

فصل دوم :

جبر بول و گیت های منطقی

 • تعریف های اولیه
 • تعریف اصولی جبر بول
 • جبر بول دو ارزشی
 • قضیه ها یا تئوری های اصلی و خواص جبر بول
 • اصل دوگان
 • تئوری های اساسی
 • تقدم عملگرها
 • دیاگرام ون
 • توابع بول
 • عملیات جبری
 • مکمل یک تابع
 • فرم کانونیک یا متعارف و فرم استاندارد
 • مینترم ها و ماکسترم ها
 • مجموع مینترم ها
 • حاصل ضرب ماکسترم ها
 • تبدیل فرم های کانونیک یا متعارف به یکدیگر
 • فرم های استاندارد
 • سایر عملیات منطقی
 • گیت های منطقی دیجیتال
 • گسترش ورودی گیت ها
 • مدار های مجتمع
 • سطوح مجتمع سازی
 • گیت های مدار مجتمع
 • منطق مثبت و منفی

 

فصل سوم :

ساده سازی توابع بول

 • روش دیاگرام یا نقشه
 • نقشه های دو و سه متغیره
 • نقشه چهار متغیره
 • انتخاب های نخستین
 • نقشه پنج متغیره
 • ساده نمودن تابع حاصل ضرب مجموع ها
 • پیاده سازی با گیت های NAND و NOR
 • پیاده سازی تابع با گیت NAND
 • پیاده سازی تابع با گیت NOR
 • سایر پیاده سازی های دو طبقه
 • ترکیبات مفید گیت ها
 • پیاده سازی AND-OR-INVERT
 • پیاده سازی OR-AND-INVERT
 • شرایط بی اهمیت
 • روش جدول بندی
 • تعیین انتخاب های نخستین
 • گزینش انتخاب های نخستین
 • نتیجه گیری

 

فصل چهارم :

مدار های منطقی ترکیبی

 • روش طراحی مدار های ترکیبی
 • جمع کننده ها
 • نیم جمع کننده ها
 • تمام جمع کننده ها
 • تفریق گر ها
 • نیم تفریق گر
 • تمام تفریق گر
 • تبدیل کد ها
 • روش تحلیل مدار های ترکیبی
 • مدار های NAND چند طبقه
 • گیت یونیورسال NAND
 • پیاده سازی تابع بول با گیت NAND
 • تجزیه و تحلیل دیاگرام NAND
 • پیدا کردن تابع بول با عملیات جبری
 • بدست آوردن جدول درستی
 • تبدیل دیاگرام NAND به AND-OR
 • مدار های NOR چند طبقه
 • گیت یونیورسال NOR
 • پیاده سازی تابع بول با گیت NOR
 • تجزیه و تحلیل دیاگرام NOR
 • تابع OR انحصاری (XOR یا EOR)
 • تابع فرد
 • تولید و بررسی بیت توازن

 

فصل پنجم :

مدار های ترکیبی MSI و PLD

 • جمع و تفریق کننده دودویی
 • جمع کننده دودویی موازی
 • جمع کننده – تفریق گر دودویی
 • انتشار رقم نقلی
 • جمع کننده دهدهی
 • جمع کننده در کد BCD
 • مقایسه گر دو مقدار
 • دیکدر ها و انکدر ها
 • پیاده سازی مدار های ترکیبی با دیکدر
 • دی مولتی پلکسر
 • انکدر ها
 • انکدر با اولویت
 • مولتی پلکسر
 • پیاده سازی تابع بول با مولتی پلکسر
 • حافظه فقط خواندنی ( ROM )
 • پیاده سازی مدار های ترکیبی
 • انواع ROM
 • آرایه های منطقی برنامه پذیر ( PLA )
 • جدول برنامه PLA
 • آرایه رنامه پذیر منطقی PAL

 

فصل ششم :

مدار های ترتیبی سنکرون

 • فلیپ فلاپ ها
 • مدار اساسی فلیپ فلاپ ( فلیپ فلاپ پایه )
 • فلیپ فلاپ RS
 • فلیپ فلاپ D
 • فلیچ فلاپ های JK و T
 • تریگر گردن یا راه اندازی کردن فلیپ فلاپ ها
 • فلیپ فلاپ تابع – متبوع (M-S )
 • فلیپ فلاپ با راه اندازی لبه ای
 • سمبول های گرافیکی
 • ورودی های متسقیم یا آسنکرون ( بدون پالس ساعت)
 • تحلیل مدار های ترتیبی با پالس ساعت
 • جدول حالت
 • دیاگرام حالت
 • توابع ورودی فلیپ فلاپ
 • جداول مشخصه
 • تحلیل مدار های ترتیبی با فلیپ فلاپ JK و سایر فلیپ فلاپ ها
 • مدل میلی و مدل نور
 • کاهش و تخصیص حالت
 • کاهش حالت
 • تخصیص مقادیر دودویی برای حالت ها
 • جداول تحریک فلیپ فلاپ ها
 • فلیپ فلاپ RS
 • فلیپ فلاپ JK
 • فلیپ فلاپ D
 • فلیپ فلاپ T
 • روش طراحی
 • طراحی با فلیپ فلاپ D
 • طراحی با حالت های بلااستفاده
 • تحلیل مدار طراحی شده
 • طراحی شمارنده ها
 • شمارنده غیر دودویی

 

دانلود فیلم آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف

 

فصل هفتم :

ثبات ها ، شمارنده ها و واحد حافظه

 • ثبات ها
 • ثبات با امکان بار شدن موازی
 • پیاده سازی مدار های ترتیبی
 • ثبات شیفت دهنده
 • انتقال سری
 • ثبات شیفت دهنده دو جهته با امکان بار شدن موازی
 • عمل جمع سری
 • شمارنده های رایپل یا آسنکرون ( غیر همزمان )
 • شمارنده دودویی آسنکرون
 • شمارنده BCD آسنکرون
 • شمارنده های سنکرون یا همزمان
 • شمارنده دودویی
 • شمارنده صعودی – نزولی دودویی
 • شمارنده BCD
 • شمارنده دودویی با بار شدن موازی
 • ترتیب های زمانی
 • تولید زمان یک کلمه
 • سیگنال های زمانی
 • شمارنده جانسون
 • حافظه با دستیابی تصادفی یا RAM
 • عملیات خواندن و نوشتن
 • انواع حافظه
 • دیکد کردن حافظه RAM
 • ساختار داخلی
 • آرایه تراشه های RAM
 • کدهای تصحیح کننده خطا
 • کد همینگ
 • تصحیح یک بیت و تشخیص دو بیت خطا

 

فصل هشتم :

ماشین های حالت الگوریتمی (ASM)

 • چارت ASM
 • بلوک ASM
 • عملیات ثبات ها
 • در نظر گرفتن زمان بندی
 • مثال طراحی
 • ترتیب زمانی
 • پردازشگر داده
 • پیاده سازی واحد کنترل
 • جدول حالت
 • طراحی با فلیپ فلاپ JK
 • طراحی واحد کنترل با فلیپ فلاپ D و دیکدر
 • طراحی واحد کنترل با یک فلیپ فلاپ برای هر حالت
 • طراحی واحد کنترل با مولتی پلکسر
 • مثالی از طراحی
 • طراحی واحد کنترل با PLA
 • ضرب دودویی
 • چارت ASM
 • طراحی واحد کنترل با PLA
 • جدول برنامه PLA

 

فصل نهم :

آموزش مدار های ترتیبی آسنکرون ( غیر همزمان )

 • روش تجزیه و تحلیل
 • جدول انتقال
 • جدول روند
 • شرایط ریس ( رقابت )
 • پایداری مدار
 • مدار های با فلیپ فلاپ لچ
 • فلیپ فلاپ لچ SR
 • مثالی از تحلیل مدار
 • مثالی از پیاده سازی
 • مدار نوسان گیر
 • روش طراحی
 • مثال طراحی
 • جدول روند اولیه
 • کاهش جدول روند اولیه
 • جدول انتقال و دیاگرام منطقی
 • تخصیص خروجی به حالت های ناپایدار
 • خلاصه ای از روش طراحی
 • کاهش حالات و جدول های روند
 • جدول ایجاب ( جدول خلاصه سازی )
 • ادغام جدول روند
 • زوج های سازگار
 • حداکثر سازگار ها
 • شرط بسته بودن و پوشش دادن
 • تخصیص دودویی به حالت ها ، بدون رخ دادن ریس
 • مثالی از جدول روند سه سطری
 • مثالی از جدول روند چهار سطری
 • روش چندین سطری
 • هازارد ( خروجی های تصادفی )
 • هازارد در مدار های ترکیبی
 • هازارد در مدار های ترتیبی
 • پیاده سازی با لچ های SR
 • هازارد اساسی
 • مثال طراحی
 • مشخصات طراحی
 • جدول روند اولیه
 • ادغام جدول روند اولیه
 • تخصیص حالت ها و جدول انتقال
 • دیاگرام منطقی

 

فصل دهم :

مدار های مجتمع دیجیتال

 • مشخصات مدار ها
 • گنجایش خروجی
 • مصرف توان
 • تاخیر انتشار
 • محدوده نویز یا پارازیت
 • مشخصات ترانزیستور دو قطبی
 • مدار های RTL و DTL
 • گیت پایه RTL
 • گیت پایه DTL
 • منطق ترانزیستور – ترانزیستور ( TTL)
 • گیت TTL خروجی کلکتور باز
 • خروجی توتم پول
 • گیت TTL شاتکی
 • گیت سه حالته
 • منطق کوپلاژ امیتر (ECL )
 • ترانزیستور های MOS
 • گیت های CMOS
 • مشخصات گیت های CMOS
 • مدار های گیت انتقال CMOS

 

فصل یازدهم :

آزمایش های آزمایشگاه مدار های منطقی

 • اعداد دودویی و دهدهی
 • شمارنده دودویی
 • شمارنده BCD
 • الگوی خارجی
 • سایر شمارش ها
 • گیت های منطقی
 • جدول درستی
 • شکل موج
 • تاخیر انتشار
 • گیت یونیورسال NAND
 • گیت NAND
 • ساده کردن توابع بول
 • دیاگرام منطقی
 • توابع بول
 • مکمل تابع
 • مدار های ترکیبی
 • مثالی از طراحی
 • منطق اکثریت
 • تولید کننده بیت توازن
 • پیاده سازی با دیکدر
 • مبدل کد
 • تبدیل کد گری به دودویی
 • مبدل مکمل 9
 • نمایش بر روی لامپ های هفت قسمتی
 • طراحی با مولتی پلکسر
 • مشخصات طراحی
 • جمع و تفریق کننده ها
 • مقایسه کننده دو مقدار
 • فلیپ فلاپ ها
 • مدار های ترتیبی
 • شمارنده صعودی – نزولی با فعال ساز
 • شمارنده ها
 • ثبات شیفت دهنده
 • شمارنده حلقوی
 • ثبات شیفت دهنده با فیدبک
 • ثبات شیفت دهنده دو جهته
 • ثبات شیفت دهنده دو جهته ، با بار شدن موازی
 • جمع سری
 • واحد حافظه
 • تست کردن حافظه RAM
 • شبیه سازی ROM
 • توسعه حافظه
 • لامپ هندبال
 • تجزیه و تحلیل مدار
 • شمردن تعداد باخت ها
 • لامپ پینگ پونگ
 • تولید کننده پالس ساعت
 • طرز کار مدار به عنوان تولید کننده پالس ساعت
 • تولید کننده پالس ساعت
 • جمع کننده موازی
 • ضرب کننده دودویی
 • کنترل ثبات ها
 • طراحی پروسسور داده
 • مدار ترتیبی آسنکرون
 • مثال تحلیل
 • مثال طراحی

 

فصل دوازدهم :

سمبول های گرافیکی استاندارد

 • سمبول های مستطیل شکل
 • سمبول های توصیفی
 • سمبول های همبستگی
 • سمبول های مدار های ترکیبی
 • سمبول های فلیپ فلاپ
 • سمبول های ثبات ها
 • سمبول های شمارنده ها
 • سمبول حافظه RAM

 

دانلود فیلم آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف

 

دانلود جزوه مدار منطقی

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (3 )
 • Your Rating