جمعه , 18 ژانویه 2019
خانه ◀◀ Tag Archives: الکترومغناطیس (page 2)

Tag Archives: الکترومغناطیس

آموزش الکترومغناطیس ؛ آنالیز برداری ، پتانسیل | جلسه اول

آموزش الکترومغناطیس ؛ فیلم آموزش الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

ویدیوی بالا مربوط به آموزش الکترومغناطیس جلسه اول از دروس اصلی رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد محمود بهمن آبادی ارائه گردیده است. این درس یکی از درس های دانشکده فیزیک و دانشکده مهندسی برق است ؛ در این درس با اصول مغناطیسی و الکترومغناطیسی آشنا می شویم ، این درس اساس کار نیمه هادی ، آنتن ها و رادار ها می باشد . سرفصل الکترومغناطیس این سرفصلها مربوط به درس الکترومغناطیس دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب الکترومغناطیس میدان و موج چنگ می باشد ؛ سرفصل های تفصیلی سرفصل الکترومغناطیس   فصل اول ؛ مدل الکترومغناطیس مدل الکترومغناطیس واحد SI و ثوابت جهانی   فصل دوم ؛ آنالیز برداری جمع و تفریق برداری ضرب بردار ؛ ضرب عددی یا داخلی ، ضرب برداری یا خارجی ، ضرب سه بردار دستگاه مختصات متعامد ؛ مختصات کارتزین ، مختصات استوانه ای ، مختصات کروی انتگرالی شامل توابع برداری گرادیان یک میدان …

بیشتر بخوانید

سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

سرفصل الکترومغناطیس این سرفصلها مربوط به درس الکترومغناطیس دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب الکترومغناطیس میدان و موج چنگ می باشد ؛ سرفصل های تفصیلی سرفصل الکترومغناطیس   فصل اول ؛ مدل الکترومغناطیس مدل الکترومغناطیس واحد SI و ثوابت جهانی   فصل دوم ؛ آنالیز برداری جمع و تفریق برداری ضرب بردار ؛ ضرب عددی یا داخلی ، ضرب برداری یا خارجی ، ضرب سه بردار دستگاه مختصات متعامد ؛ مختصات کارتزین ، مختصات استوانه ای ، مختصات کروی انتگرالی شامل توابع برداری گرادیان یک میدان عددی دیورژانس یک میدان برداری قضیه دیورژانس کرل یک میدان برداری قضیه استوکس دو اتحاد صفر ؛ اتحاد I ؛ اتحاد II قضیه هلم هولتز   فصل سوم ؛ میدان الکتریکی ساکن فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد قانون کولمب ؛ میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بار گسسته ، میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار قانون گوس و کاربرد آن پتانسیل الکتریکی ؛ پتانسیل …

بیشتر بخوانید