دوشنبه , 21 ژانویه 2019
خانه ◀◀ Tag Archives: سرفصلها

Tag Archives: سرفصلها

سرفصل میکروپروسسور ؛ سرفصلهای میکرو پروسسور | بوکلت دانلود

سرفصل میکروپروسسور ؛ سرفصلهای میکرو پروسسور | بوکلت دانلود

سرفصل میکروپروسسور این سرفصلها مربوط به درس میکروپروسسور دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب میکرو پروسسور محمود دیانی و محمود ارشدی نژاد می باشد ؛     سرفصل میکروپروسسور ( بر اساس کتاب کتاب میکرو پروسسور دیانی و ارشدی نژاد )   فصل اول ؛ معرفی میکرو پروسسور – ریزپردازنده کامپیوتر دیجیتال : بعضی اصول پایه انواع کامپیوتر کد کامپیوتری زبان کامپیوتر پیاده سازی سخت افزاری ساختار سه باسه CPU به عنوان یک زمان سنج دقیق   فصل دوم ؛ معرفی میکروپروسسور Z-80 ، 8080 و 8085 مدل CPU برای میکروپروسسور Z-80 ، 8080 و 8085 معرفی مجموعه دستورالعمل مود آدرس دهی جمع بندی : یک مثال برنامه نویسی   فصل سوم ؛ برنامه ریزی میکروپروسسور مثال از برنامه ریزی میکروپروسسور ؛ برنامه 1 : جمع 8 بیتی در 8080/85 ، برنامه 2 : جمع 8 بیتی در Z-80 ، برنامه 3 : جمع دودویی 32 بیتی ، برنامه 4 : جمع دهدهی 32 …

بیشتر بخوانید

سرفصل شیمی آلی ؛ سرفصلهای کلی شیمی آلی 1و2و3 | بوکلت دانلود

سرفصل شیمی آلی ؛ سرفصلهای کلی شیمی آلی 1و2و3 | بوکلت دانلود

سرفصل شیمی آلی این سرفصلها مربوط به درس شیمی آلی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب شیمی آلی تورنتون موریسون و نیلسون بوید می باشد ؛ سرفصل شیمی آلی 1و2و3 ( بر اساس کتاب کتاب شیمی آلی موریسون و بوید )   سرفصل شیمی آلی 1   فصل اول ؛ ساختار و خواص فصل دوم ؛ متان انرژی فعالسازی ، حالت گذار فصل سوم ؛ آلکانها جانشینی رادیکال آزاد فصل چهارم ؛ شیمی فضایی I ، ایزومرهای فضایی فصل پنجم ؛ آلکیل هالیدها جانشینی هسته دوستی آلیفاتیکی فصل ششم ؛ الکلها و اترها فصل هفتم ؛ نقش حلال ، تشکیل پیوند ثانویه فصل هشتم ؛ آلکنها II ، ساختار و تهیه ، حذف فصل نهم ؛ آلکنها II ، واکنشهای پیوند دوگانه ی کربن – کربن افزایش الکترودوستی و رادیکالی فصل دهم ؛ شیمی فضایی II ، واکنشهای فضا گزین و فضا ویژه فصل یازدهم ؛ مزدوج شدن و رزونانس دی انها فصل دوازدهم ؛ آلکینها …

بیشتر بخوانید

سرفصل آمار احتمال ؛ سرفصلهای آمار و احتمال مهندسی | بوکلت دانلود

سرفصل آمار احتمال ؛ سرفصلهای آمار و احتمال مهندسی | بوکلت دانلود

سرفصل آمار احتمال این سرفصلها مربوط به درس آمار و احتمال مهندسی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب آمار و احتمالات نیکوکار و عربزاده می باشد ؛   سرفصل آمار احتمال ( بر اساس کتاب کتاب آمار و احتمالات نیکوکار و عربزاده )     فصل اول ؛ آمار توصیفی تعاریف و کلیات نمایش جدولی و نمودار داده های کیفی نمایش جدولی و نمودار داده های کمی پارامترهای مرکزی ( شاخص های مرکزی ) چندکها پارامترهای پراکندگی     فصل دوم ؛ نظریه ی مجموعه ها ، فضای نمونه ، آنالیز ترکیبی مختصری درباره ی نظریه ی مجموعه ها فضای نمونه آنالیز ترکیبی     فصل سوم ؛ احتمال احتمال احتمال شرطی     فصل چهارم ؛ متغیرهای تصادفی متغیرهای تصادفی متغیرهای تصادفی گسسته متغیرهای تصادفی پیوسته توزیع احتمال توأم تابع توزیع احتمال تجمعی توأم     فصل پنجم ؛ تابع متغیرهای تصادفی روش تابع توزیع تجمعی توزیع مینیمم و ماکسیمم توزیع مجموع و …

بیشتر بخوانید

سرفصل سیگنال و سیستم ؛ سرفصلهای سیگنال و سیستم | بوکلت دانلود

سرفصل سیگنال و سیستم ؛ سرفصلهای سیگنال و سیستم | بوکلت دانلود

سرفصل سیگنال و سیستم این سرفصلها مربوط به درس سیگنال و سیستم دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب سیگنال و سیستم اوپنهایم می باشد ؛   سرفصل سیگنال و سیستم ( بر اساس کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم )   فصل اول : سیگنال ها وسیستم ها   مقدمه سیگنال های زمان- پیوسته و زمان- گسسته مثال ها و نمایش ریاضی انرژی و توان سیگنال تبدیل متغیر مستقل مثال هایی از تبدیلات متغیر مستقل سیگنال های متناوب سیگنال های زوج و فرد سیگنال های نمایی و سینوسی سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – پیوسته سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – گسسته خواص تناوب نمایی های مختلط زمان- گسسته توابع ضربه واحد و پله واحد دنباله های ضربه واحد و پله واحد زمان- گسسته توابع پله واحد و ضربه واحد زمان- پیوسته سیستم های زمان- پیوسته و زمان- گسسته مثالهایی ساده از سیستم ها بهم پیوستن سیستم ها خواص اساسی سیستم سیستم های با …

بیشتر بخوانید

سرفصل مدار منطقی ؛ سرفصلهای مدار منطقی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مدار منطقی ؛ سرفصلهای مدار منطقی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مدار منطقی این سرفصلها مربوط به درس مدار منطقی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مدار منطقی موریس مانو می باشد ؛ سرفصل مدار منطقی ( بر اساس کتاب مدار منطقی موریس مانو )   فصل اول : جبر بول و گیت های منطقی کامپیوتر ها و سیستم های دیجیتالی (رقمی) اعداد باینری یا دودویی تبدیل مبنای اعداد اعداد مبنای هشت و شانزده مکمل های اعداد مکمل r-1 اعداد مکمل r اعداد تفریق به کمک مکمل ها اعداد دودویی علامت دار جمع حسابی تفریق حسابی کد های دودویی کد های دهدهی کد آشکار سازی خطا کد گری (انعکاسی) کد اسکی ASCII سایر کد های الفبا عددی حافظه ها و ثبات های دودویی ثبات ها انتقال اطلاعات بین ثبات ها منطق دودویی تعریف منطق دودویی مدار های سویچینگ و سیگنال های دودویی گیت های منطقی   فصل دوم : جبر بول و گیت های منطقی تعریف های اولیه تعریف اصولی جبر بول جبر بول دو ارزشی …

بیشتر بخوانید

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل های جبرخطی کنت هافمن و ری کنزی می باشد ؛ سرفصل جبر خطی ( بر اساس کتاب جبرخطی کنت هافمن و ری کنزی )   فصل اول ؛ معادلات خطی هیأت دستگاه معادلات خطی ماتریس و اعمال سطری مقدماتی ماتریس تحویل شده ی سطری پلکانی ضریب ماتریسی ماتریس معکوس پذیر   فصل دوم ؛ فضای برداری فضای برداری زیرفضا پایه و بعد مختصات خلاصه ی هم ارزی سطری محسبات مربوط به زیرفضا   فصل سوم ؛ تبدیل خطی تبدیل خطی جبر تبدیل خطی یکریختی نمایش ماتریسی تبدیل تابعک خطی دوگان مضاعف ترانهاده ی تبدیل خطی   فصل چهارم ؛ چندجمله ای جبر جبر چندجمله ای درونیابی لاگرانژ ایده آل چندجمله ای تجزیه ی چندجمله ای به سازه اول   فصل پنجم ؛ دترمینان حلقه جابجایی تابع دترمینان جایگشت و یکتایی دترمینان چند خاصیت دیگر دترمینان مدول تابع چند …

بیشتر بخوانید

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 2 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مبانی الکترونیک دکتر میرعشقی می باشد ؛ سرفصل الکترونیک 2 ( بر اساس کتاب دکتر میرعشقی )   فصل اول : تقویت کننده عملیاتی تقویت کننده عملیاتی ایده آل مدار کاربردی تقویت کننده عملیاتی عملکرد تقویت کننده عملیاتی واقعی   فصل دوم : تقویت کننده تفاضلی اصول کار و ساختمان تعاریف اساسی تقویت کننده تفاضلی با ترانزیستور دوقطبی ( BJT ) تقویت کننده تفاضلی با JFET   فصل سوم : فیدبک فیدبک منفی مزایای فیدبک منفی انواع اتصال مدار فیدبک انواع تقویت کننده فیدبک منفی تقویت کننده فیدبک واقعی ( غیر ایده آل ) فیدبک محلی   فصل چهارم : تنظیم کننده ولتاژ تنظیم ولتاژ تنظیم کننده ولتاژ ساده تنظیم کننده ولتاژ پیشرفته نمودار کلی و اجزاء یک تنظیم کننده پیشرفته تنظیم کننده ولتاژ مدار مجتمع تنظیم کننده ولتاژ کلیدی   فصل پنجم : طبقات …

بیشتر بخوانید

سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود

سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود

سرفصل دینامیک این سرفصلها مربوط به درس دینامیک دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب دینامیک مریام و کریگ می باشد ؛ سرفصل های تفصیلی سرفصل دینامیک   بخش اول : دینامیک ذرات   فصل یک : آشنایی با دینامیک   تاریخچه و کاربرد مدرن دینامیک تاریخچه دینامیک کاربرد دینامیک مفاهیم پایه قوانین نیوتن یکاها گرانش اثر ارتفاع اثر چرخش زمین مقداراستاندارد g وزن ظاهری ابعاد حل مسائل دینامیک تقریب در مدول ریاضی روش حمله کاربرد اصول پایه راه حل عددی و راه حل نمادی   فصل دوم : دینامیک ذرات حرکت ذره انتخاب دستگاه مختصات حرکت راست خط سرعت و شتاب تفسیر ترسیمی انتگرل گیری تحلیلی حرکت خمیده خطی صفحه ای سرعت شتاب تجسم حرکت مختصات قائم ( x-y ) نمایش برداری حرکت پرتابه مختصات قائم و مماسی ( n-t ) سرعت و شتاب تعبیر هندسی حرکت دایره ای مختصات قطبی ( r-θ ) مشتق زمانی بردار یکه سرعت شتاب …

بیشتر بخوانید

سرفصل مکانیک سیالات ؛ سرفصلهای مکانیک سیالات | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک سیالات ؛ سرفصلهای مکانیک سیالات | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک سیالات این سرفصلها مربوط به درس مکانیک سیالات دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مکانیک سیالات استریتر وایلی می باشد ؛ سرفصل های تفصیلی سرفصل مکانیک سیالات   قسمت اول ؛ مبانی مکانیک سیالات   فصل اول ؛ خواص سیال تعریف سیال واحد نیرو ، جرم ، طول و زمان لزجت محیط پیوسته جرم مخصوص ، حجم مخصوص ، وزن مخصوص ، چگالی ، فشار گاز کامل مدول الاستیسیته حجمی فشار بخار کشش سطحی   فصل دوم ؛ استاتیک سیالات فشار در یک نقطه معادله اصلی استاتیک سیالات آحاد و مقیاس اندازه گیری فشار مانومتر نیرو وارد بر صفحات مسطح مؤلفه نیروی وارد بر سطوح منحنی نیروی شناوری پیاداری اجسام شناور و غوطه ور تعادل نسبی   فصل سوم ؛ جریان سیال ؛ مفاهیم و معادلات اصلی مشخصه جریان ؛ تعاریف سیستم و حجم کنترل معادلات پیوستگی ، انرژی و مومنتم معادله پیوستگی معادله اولر در امتداد خط جریان معادله برنولی برگشت …

بیشتر بخوانید

سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

سرفصل الکترومغناطیس این سرفصلها مربوط به درس الکترومغناطیس دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب الکترومغناطیس میدان و موج چنگ می باشد ؛ سرفصل های تفصیلی سرفصل الکترومغناطیس   فصل اول ؛ مدل الکترومغناطیس مدل الکترومغناطیس واحد SI و ثوابت جهانی   فصل دوم ؛ آنالیز برداری جمع و تفریق برداری ضرب بردار ؛ ضرب عددی یا داخلی ، ضرب برداری یا خارجی ، ضرب سه بردار دستگاه مختصات متعامد ؛ مختصات کارتزین ، مختصات استوانه ای ، مختصات کروی انتگرالی شامل توابع برداری گرادیان یک میدان عددی دیورژانس یک میدان برداری قضیه دیورژانس کرل یک میدان برداری قضیه استوکس دو اتحاد صفر ؛ اتحاد I ؛ اتحاد II قضیه هلم هولتز   فصل سوم ؛ میدان الکتریکی ساکن فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد قانون کولمب ؛ میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بار گسسته ، میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار قانون گوس و کاربرد آن پتانسیل الکتریکی ؛ پتانسیل …

بیشتر بخوانید