چهار شنبه , 23 ژانویه 2019
خانه ◀◀ Tag Archives: سرفصلها (page 2)

Tag Archives: سرفصلها

سرفصل معادلات دیفرانسیل ؛ سرفصلهای معادلات دیفرانسیل | بوکلت دانلود

سرفصل معادلات دیفرانسیل ؛ سرفصلهای معادلات دیفرانسیل | بوکلت دانلود

سرفصل معادلات دیفرانسیل این سرفصلها مربوط به درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب  معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار می باشد ؛ سرفصل های تفصیلی معادلات دیفرانسیل   فصل اول ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی تعاریف و کلیات تشکیل معادله دیفرانسیل مسیر های قائم   فصل دوم ؛ معالات دیفرانسیل مرتبه اول معادلات تفکیک پذیر معادلات همگن معادلات دیفرانسیل کامل فکاکتور انتگرال گیری معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول معدلات مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نشده اند روش تکرار پیکارد قضایای مربوط به وجود یکتایی   فصل سوم ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم و بالاتر معادلات خطی مرتبه دوم معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت معادلات خطی همگن از مرتبه دلخواه n با ضرایب ثابت معادلات خطی غیر همگن مرتبه دوم روش عمومی برای حل معدلات خطی غیر همگن حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت بوسیله روش اپراتور اوپراتور معکوس روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در …

بیشتر بخوانید

سرفصل ریاضی مهندسی ؛ سرفصلهای ریاضیات مهندسی | بوکلت دانلود

سرفصل ریاضی مهندسی ؛ سرفصلهای ریاضیات مهندسی | بوکلت دانلود

سرفصل ریاضی مهندسی این سرفصلها مربوط به درس ریاضی مهندسی  دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب  ریاضیات مهندسی دکتر ادیبی و دکتر بنی فاطمی می باشد ؛   سرفصل های تفصیلی ریاضی مهندسی فصل اول ؛ سری فوریه مفاهیم اولیه سری فوریه قضیه همگرایی دیریکله سری فوریه فرد یا زوج مشتق گیری جمله به جمله از سری فوریه انتگرال گیری جمله به جمله از سری فوریه تساوی پارسول فرم مختلط سری فوریه قضیه ریمان تبدیلات فوریۀ محدود انتگرال فوریه تبدیل فوریه سری فوریه دوگانه   فصل دوم ؛ دستگاه لاگرانژ مفاهیم اولیه حل معادله خطی مرتبه اول   فصل سوم ؛ مسائل با مقادیر مرزی چگونگی پیدایش یک مقاله دیفرانسیل پاره ای حل معادلات دیفرانسیل پاره ای با روش جداسازی متغیر معادله ناهمگن موج روش مستقیم یافتن جواب معادله نا همگن موج کاربرد سری فوریه در حل معادلات دیفرانسیل پاره ای کاربرد تبدیلات لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل پاره ای فصل …

بیشتر بخوانید

سرفصل ریاضی عمومی 1 ؛ سرفصلهای ریاضی عمومی 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل ریاضی عمومی 1 ؛ سرفصلهای ریاضی عمومی 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل ریاضی عمومی 1 این سرفصلها مربوط به درس ریاضی عمومی 1  دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز می باشد ؛   سرفصل های کلی ریاضی عمومی 1 و 2 ( بر اساس کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز ) ریاضی پایه 1   پیشنیاز حد و پیوستگی مشتق توابع متعالی چند کاربرد مشتق انتگرال گیری فنون انتگرال گیری کاربرد انتگرال مقاطع مخروطی ، خم پارامتری و خم قطبی دنباله ، سری و سری توانی   ریاضی پایه 2   بردار و هندسه تحلیلی در فضای سه بعدی توابع برداری و خم مشتق گیری جزئی کاربرد مشتق جزئی انتگرال چندگانه میدان برداری حساب برداری معادله دیفرانسیل معمولی اعداد مختلط توابع مختلط توابع پیوسته انتگرال ریمان به کار گیری میپل در حساب دیفرانسیل و انتگرال       فهرست تفصیلی مباحث ریاضی عمومی 1   پیشنیاز اعداد حقیقی و خط حقیقی مختصات دکارتی در صفحه نمودار …

بیشتر بخوانید

سرفصل مکانیک ؛ سرفصلهای مکانیک دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک ؛ سرفصلهای مکانیک دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک این سرفصلها مربوط به درس مکانیک  دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب آشنایی با مکانیک دانیل کلپنر، روبرت جی کلنکو می باشد ؛   فصل اول : بردار ها و مکانیک – مقدمات ریاضی بردارمولفه های بردار بردارهای پایه بردار جابه جایی و بردار مکان سرعت و شتاب معادلات سینماتیکی مشتق یک بردار حرکت در مختصات قطبی تخت   فصل دوم : قوانین نیوتون – مبانی مکانیک نیوتونی قوانین نیوتن استانداردها و یکاها بعضی از کاربردهای قوانین نیوتون نیروهای روزمرۀ فیزیکی   فصل سوم : تکانه دینامیک سیستم ذرات پایستگی تکانه ضربه و نگاهی دوباره به رابطۀ تکانه تکانه و تغییر جرم انتقال تکانه   فصل چهارم : کار و انرژی انتگرال گیری معادله حرکت در یک بعد قضیه کار – انرژی در یک بعد انتگرال گیری معادله حرکت در چند بعد قضیه کار – انرژی کاربرد قضیه کار-انرژی انرژی پتانسیل انرژی پتانسیل چه اطلاعی از نیرو می دهد نمودار انرژی …

بیشتر بخوانید

سرفصل تکنیک پالس ؛ سرفصلهای تکنیک پالس دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل تکنیک پالس ؛ سرفصلهای تکنیک پالس دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل تکنیک پالس این سرفصلها مربوط به درس تکنیک پالس دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب اصول و مبانی تکنیک پالس دکتر معتمدی می باشد ؛   فصل اول : تعاریف و کاربرد تکنیک پالس در صنعت طیف فرکانس سیگنال موج مربعی متقارن پالس مربعی کاربرد مدار های پالس   فصل دوم : پاسخ مدار های خطی به سیگنال های پالس مدار بالاگذر RC مدار پایین گذر RC مدار بالاگذر RL مدار پایین گذر RL شرایط اولیه در مدار های ذخیره کننده انرژی مدار هایی با بیش از یک عنصر ذخیره کننده انرژی مدار RLC تضعیف کننده ها   فصل سوم : پاسخ مدار های غیر خطی به سیگنال های پالس تغییر شکل پالس با دیود تغییر شکل پالس با ترانزیستور دوقطبی   فصل چهارم : مولتی ویبراتور ها اصول کار مولتی ویبراتور ها مولتی ویبراتور بی استابل اشمیت تریگر مولتی ویبراتور مونواستابل مولتی ویبراتور آستابل انواع دیگر مولتی ویبراتور ها …

بیشتر بخوانید

سرفصل فیزیک 2 ؛ سرفصلهای فیزیک پایه 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل فیزیک 2 ؛ سرفصلهای فیزیک پایه 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سر فصل های کلی فیزیک عمومی 2 دانشگاه این سرفصل ها برای درس فیزیک عمومی 2 بوده و شامل بخش عمده الکترومغناطیس می باشد ، در این دروس بیشتر تلاش خواهد شد که دانشجویان با مطالب اصلی و کلیت این شاخه ها آشنا شوند. فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان، با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر می‌دانند. این ماده (Matter) می‌تواند از ذرات زیر اتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. این علم از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن …

بیشتر بخوانید

سرفصل فیزیک پایه 1 ؛ سرفصلهای فیزیک 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل فیزیک پایه 1 ؛ سرفصلهای فیزیک 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سر فصل های کلی فیزیک عمومی 1  دانشگاه این سرفصل ها برای درس فیزیک عمومی 1  بوده و شامل  مکانیک و ترمودینامیک می باشد ، در این دروس بیشتر تلاش خواهد شد که دانشجویان با مطالب اصلی و کلیت این شاخه ها آشنا شوند. فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان، با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر می‌دانند. این ماده (Matter) می‌تواند از ذرات زیر اتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. این علم از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن …

بیشتر بخوانید

سرفصل الکترونیک 1 ؛ سرفصلهای الکترونیک 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 1 ؛ سرفصلهای الکترونیک 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 1 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 1 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مبانی الکترونیک دکتر میرعشقی می باشد ؛ فصل اول : مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک تقسیم بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی نیمه هادی ها ناخالصی در نیمه هادی ها مولفه های جریان الکتریکی در نیمه هادیها پیوند P-N شدت میدان و پتانسیل الکتریکی در ناحیه تهی اتصال پیوند P-N به ولتاژ خارجی     فصل دوم : دیود پیوندی مشخصه ولتاژ – جریان ولتاژ شکست معکوس دیود مقاومت دیود محدودیت های کاربردی دیود انواع دیود     فصل سوم : مدار های دیودی تجزیه و تحلیل مدارهای دیودی تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک مدارهای برش یکسو کننده ها و مدارهای صافی تنظیم کننده ولتاژ مدار دو برابر کننده ولتاژ مدار کلمپ   فصل چهارم : ترانزیسنور پیوندی دوقطبی ساختمان ترانزیستور اساس کار ترانزیستور در ناحیه فعال مشخصه های ترانزیستور ترکیب بیس مشترک ترکیب …

بیشتر بخوانید