جمعه , 18 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل ریاضی عمومی 1 ؛ سرفصلهای ریاضی عمومی 1 دانشگاه | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل ریاضی عمومی 1 ؛ سرفصلهای ریاضی عمومی 1 دانشگاه | بوکلت دانلود
سرفصل ریاضی عمومی 1 ؛ سرفصلهای ریاضی عمومی 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل ریاضی عمومی 1 ؛ سرفصلهای ریاضی عمومی 1 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل ریاضی عمومی 1

این سرفصلها مربوط به درس ریاضی عمومی 1  دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز می باشد ؛

 

سرفصل های کلی ریاضی عمومی 1 و 2 ( بر اساس کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز )

دانلود جزوه ریاضی عمومی 1

دانلود جزوه ریاضی عمومی 2

ریاضی پایه 1

 

 • پیشنیاز
 • حد و پیوستگی
 • مشتق
 • توابع متعالی
 • چند کاربرد مشتق
 • انتگرال گیری
 • فنون انتگرال گیری
 • کاربرد انتگرال
 • مقاطع مخروطی ، خم پارامتری و خم قطبی
 • دنباله ، سری و سری توانی

 

دانلود جزوه ریاضی عمومی 1

دانلود جزوه ریاضی عمومی 2

ریاضی پایه 2

 

 • بردار و هندسه تحلیلی در فضای سه بعدی
 • توابع برداری و خم
 • مشتق گیری جزئی
 • کاربرد مشتق جزئی
 • انتگرال چندگانه
 • میدان برداری
 • حساب برداری
 • معادله دیفرانسیل معمولی
 • اعداد مختلط
 • توابع مختلط
 • توابع پیوسته
 • انتگرال ریمان
 • به کار گیری میپل در حساب دیفرانسیل و انتگرال

 

 

 

فهرست تفصیلی مباحث ریاضی عمومی 1

 

پیشنیاز

اعداد حقیقی و خط حقیقی
مختصات دکارتی در صفحه
نمودار معادله درجه دوم
تابع و نمودار آن
ترکیب کردن توابع برای ساختن توابع جدید
چند جمله ای و توابع گویا
توابع مثلثاتی

 

 

حد و پیوستگی

مثال درباره سرعت، آهنگ رشد و مساحت
حد توابع
حد در بینهایت و حد بینهایت
پیوستگی
تعریف صوری حد

 

 

مشتق

خط مماس و شیب آن
مشتق
قواعد مشتق گیری
قاعده زنجیری
مشتق توابع مثلثاتی
قضیه مقدار میانگین
به کار گیری مشتق
مشتق مرتبه بالاتر
مشتق گیری ضمنی
تابع اولیه و مسائل مقدار آغازی
سرعت و شتاب

 

 

توابع متعالی

تابع وارون
توابع نمایی و لگاریتمی
لگاریتم طبیعی و تابع نمایی
رشد و زوال
توابع وارون مثلثاتی
توابع هذلولی
معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت

 

 

چند کاربرد مشتق

تغییرات وابسته به یکدیگر
مقادیر اکسترمم
تقعر و نقاط عطف
رسم نمودار تابع
مسائل مقدار اکسترمم
یافتن ریشه معادله
تقریب خطی
چند جمله ای تیلور
صورت مبهم

 

 

انتگرال گیری

مجموع و نماد سیگما
مساحت به عنوان حد مجموع
انتگرال معین
ویژگی انتگرال معین
قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال
روش تعویض متغیر
مساحت نواحی مسطح

 

 

فنون انتگرال گیری

انتگرال گیری جزء به جزء
تعویض متغیر وارون
انتگرال توابع گویا
انتگرال گیری با استفاده از جبر کامپیوتری یا جداول انتگرال
انتگرال ناسره
قواعد ذوزنقه ای و میانگاهی
قاعده سیمسون
انتگرال گیری تقریبی

 

 

کاربرد انتگرال

حجم اجسام دوار
محاسبه حجم دیگری با استفاده از برش
طول قوس و مساحت رویه
جرم ، گشتاور و مرکز جرم
مرکزوار
کاربرد فیزیکی دیگر
کاربرد در تجارت ، امور مالی و بوم شناسی
احتمال
معادله دیفرانسیل مرتبه اول

 

 

مقاطع مخروطی ، خم پارامتری و خم قطبی

مقاطع مخروطی
خم پارامتری
خم پارامتری هموار و شیب آن
طول قوس و مساحت برای خم پارامتری
مختصات قطبی و خم قطبی
شیب ، مساحت و طول قوس قائم قطبی

 

 

دنباله ، سری و سری توانی

دنباله و همگرایی
سری نامتناهی
آزمون همگرایی برای سری مثبت
همگرایی مطلق و مشروط
سری توانی
سری تیلور و مک لورن
کاربرد سری تیلور و مک لورن
قضیه دو جمله ای و سری دوجمله ای
سری فوریه

 

دانلود جزوه ریاضی عمومی 1

دانلود جزوه ریاضی عمومی 2

 

برای دانلود و تماشای جلسات فیلم اموزش ریاضی عمومی 2 کلیک کنید

 

برای دانلود فصل های کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز کلیک کنید

 

 

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل …