شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل آمار احتمال ؛ سرفصلهای آمار و احتمال مهندسی | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل آمار احتمال ؛ سرفصلهای آمار و احتمال مهندسی | بوکلت دانلود
سرفصل آمار احتمال ؛ سرفصلهای آمار و احتمال مهندسی | بوکلت دانلود

سرفصل آمار احتمال ؛ سرفصلهای آمار و احتمال مهندسی | بوکلت دانلود

سرفصل آمار احتمال

این سرفصلها مربوط به درس آمار و احتمال مهندسی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب آمار و احتمالات نیکوکار و عربزاده می باشد ؛

 

سرفصل آمار احتمال ( بر اساس کتاب کتاب آمار و احتمالات نیکوکار و عربزاده )

 

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی

 

دانلود فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی دانشگاه شریف

فصل اول ؛ آمار توصیفی

 • تعاریف و کلیات
 • نمایش جدولی و نمودار داده های کیفی
 • نمایش جدولی و نمودار داده های کمی
 • پارامترهای مرکزی ( شاخص های مرکزی )
 • چندکها
 • پارامترهای پراکندگی

 

 

فصل دوم ؛ نظریه ی مجموعه ها ، فضای نمونه ، آنالیز ترکیبی

 • مختصری درباره ی نظریه ی مجموعه ها
 • فضای نمونه
 • آنالیز ترکیبی

 

 

فصل سوم ؛ احتمال

 

 

فصل چهارم ؛ متغیرهای تصادفی

 • متغیرهای تصادفی
 • متغیرهای تصادفی گسسته
 • متغیرهای تصادفی پیوسته
 • توزیع احتمال توأم
 • تابع توزیع احتمال تجمعی توأم

 

 

فصل پنجم ؛ تابع متغیرهای تصادفی

 • روش تابع توزیع تجمعی
 • توزیع مینیمم و ماکسیمم
 • توزیع مجموع و تفاضل دو متغیر تصادفی
 • توزیع حاصل ضرب و خارج قسمت دو متغیر تصادفی
 • روش تبدیل متغیر

 

 

فصل ششم ؛ امید ریاضی و گشتاورها

 • امید ریاضی
 • قوانین امید ریاضی
 • گشتاورها و امیدهای ریاضی خاص
 • تابع مولد گشتاور
 • قضیه ی چبیشف
دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی

 

دانلود فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی دانشگاه شریف

 

فصل هفتم ؛ بررسی چند توزیع متغیرهای تصادفی گسسته

 • توزیع یکنواخت
 • توزیع برنولی
 • توزیع دوجمله ای
 • توزیع چند جمله ای
 • توزیع فوق هندسی
 • توزیع دوجمله ای منفی و توزیع هندسی
 • توزیع پواسن

 

 

فصل هشتم ؛ بررسی چند توزیع پیوسته

 • توزیع یکنواخت پیوسته
 • توزیع نمایی
 • توزیع گاما
 • توزیع توان دوم کای
 • توزیع نرمال
 • توزیع t
 • توزیع F

 

 

فصل نهم ؛ آماره ها و توزیع آنها

 • جامعه و نمونه
 • بررسی چند آماره مفید
 • توزیع نمونه میانگین ( توزیع  )
 • آماره X1-X2
 • توزیع آماره s2
 • رابطه ی توزیع X با توزیع t
 • توزیع آماره
  2^(s1) /  2^(s2)

 

 

فصل دهم ؛ نظریه ی برآورد کردن ( تئوری تخمین )

 • نظریه ی برآورد کردن ( روشهای کلاسیک تخمین )
 • برآورد μ ( میانگین جامعه )
 • برآورد تفاضل میانگین دو جامعه ( μ1 -μ2 )
 • برآورد 2^σ واریانس یک جامعه
 • برآورد نسبت واریانس های دو جامعه
   2^(σ1) /  2^(σ2)
 • برآورد نسبت P
 • برآورد تفاضل دو نسبت ( برآورد P1 – P2 )

 

 

فصل یازدهم ؛ آزمون فرضها

 • مقدمه
 • خطای نوع اول و دوم
 • آزمون یک طرفه و دو طرفه
 • آزمون میانگین و واریانس
 • آزمون نسبت
 • آزمون تفاضل دو نسبت

 

 

فصل دوازدهم ؛ کاربردهای دیگری از توزیع توان دوم کای

 • آزمون نیکویی برازش
 • آزمون استقلال ، جدولهای توافقی
 • آزمون های مربوط به چند نسبت

 

 

فصل سیزدهم ؛ رگرسیون و همبستگی

 • رگرسیون
 • برآورد پارامترها
 • همبستگی

 

 

فصل چهاردهم ؛ تحلیل واریانس

 • تحلیل واریانس یک طرفه
دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی

 

دانلود فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی دانشگاه شریف

 

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (4 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 2 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب …