جمعه , 18 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل مکانیک سیالات ؛ سرفصلهای مکانیک سیالات | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل مکانیک سیالات ؛ سرفصلهای مکانیک سیالات | بوکلت دانلود
سرفصل مکانیک سیالات ؛ سرفصلهای مکانیک سیالات | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک سیالات ؛ سرفصلهای مکانیک سیالات | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک سیالات

این سرفصلها مربوط به درس مکانیک سیالات دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مکانیک سیالات استریتر وایلی می باشد ؛

دانلود فیلم آموزش مکانیک سیالات دانشگاه شریف

سرفصل های تفصیلی سرفصل مکانیک سیالات

 

قسمت اول ؛ مبانی مکانیک سیالات

 

فصل اول ؛ خواص سیال

 • تعریف سیال
 • واحد نیرو ، جرم ، طول و زمان
 • لزجت
 • محیط پیوسته
 • جرم مخصوص ، حجم مخصوص ، وزن مخصوص ، چگالی ، فشار
 • گاز کامل
 • مدول الاستیسیته حجمی
 • فشار بخار
 • کشش سطحی

 

فصل دوم ؛ استاتیک سیالات

 • فشار در یک نقطه
 • معادله اصلی استاتیک سیالات
 • آحاد و مقیاس اندازه گیری فشار
 • مانومتر
 • نیرو وارد بر صفحات مسطح
 • مؤلفه نیروی وارد بر سطوح منحنی
 • نیروی شناوری
 • پیاداری اجسام شناور و غوطه ور
 • تعادل نسبی

 

فصل سوم ؛ جریان سیال ؛ مفاهیم و معادلات اصلی

 • مشخصه جریان ؛ تعاریف
 • سیستم و حجم کنترل
 • معادلات پیوستگی ، انرژی و مومنتم
 • معادله پیوستگی
 • معادله اولر در امتداد خط جریان
 • معادله برنولی
 • برگشت پذیری ، برگشت ناپذیری ، تلفات
 • معادله انرژی برای حالت دائمی
 • رابطه معادله اولر و قوانین ترمودینامیک
 • کاربرد معادله انرژی برای جریان تراکم ناپذیر دائمی
 • کاربرد معادله مومنتم
 • معادله گشتاور مومنتم

 

فصل چهارم ؛ آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی

 • همگنی ابعادی و نسبت های بی بعد
 • ابعاد و واحدها
 • قضیه باکینگهام
 • مفهوم پارامتر بی بعد
 • تشابه ، مطالعه مدل

دانلود فیلم آموزش مکانیک سیالات دانشگاه شریف

فصل پنجم ؛ جریان لزج ؛ لوله و کانال 

 • جریان آرام و درهم ، جریان داخلی و خارجی
 • معادلات ناویه – استوکس
 • جریان آرام تراکم ناپذیری دائمی بین صفحات موازی
 • جریان آرام در لوله و حلقه
 • تنش برشی در جریان درهم
 • جریان در هم در مجاری باز و بسته
 • جریان یکنواخت دائمی در کانال رو باز
 • جریان تراکم ناپذیری دائمی در لوله
 • تلفات موضعی
 • مکانیک روانکاری

 

فصل ششم ؛ جریانهای خارجی

 • نیرو لیفت و دراگ
 • لایه مرزی
 • دراگ
 • لیفت
 • جریان درهم آزاد و پدیده انتقال

 

فصل هفتم ؛ جریان تراکم ناپذیر

 • روابط گار کامل
 • سرعت موج صوتی ، عدد ماخ
 • جریان ایزنتروپیک
 • امواج ضربه ای
 • خط فانر و خط ریلی
 • جریان آدیاباتیک همراه با اصطکاک در لوله
 • جریان بدون اصطکاک همراه با انتقال حرارت در لوله
 • جریان ایزوترم در لوله طویل
 • تشابه امواج ضربه ای و امواج سطحی در کانال روباز

 

فصل هشتم ؛ جریان سیال ایده آل

 • فرضیات مربوط به جریان سیال ایده آل
 • معادلات حرکت اولر
 • جریان غیر چرخشی ؛ پتانسیل سرعت
 • انتگرال گیری از معادلات اولر ؛ معادله برنولی
 • تابع حرکت ، شرایط مرزی
 • شبکه جریان
 • جریانهای دو بعدی

 

قسمت دوم ؛ کاربردهای مکانیک سیالات

 

فصل نهم ؛ اندازه گیری

 • اندازه گیری فشار
 • اندازه گیری سرعت و حجم
 • اریفیس
 • لوله وانتوری ، شیپوره و سایر وسایل اندازه گیری دبی
 • سرریز
 • اندازه گیری درهمی
 • اندازه گیری لزجت

 

فصل دهم ؛ توربو ماشین ها

 • ماشین مشابه ، سرعت مخصوص
 • تئوری کسکیدها
 • تئوری توربو ماشین
 • تئوری عکس العملی
 • پمپ و دمنده
 • توربینهای ضربه ای
 • کمپرسور سانتریفوژ
 • کاویتاسیون

 

فصل یازدهم ؛ جریان دائمی در لوله ها

 • فرمول تجربی برای تلفات اصطکاکی در لوله
 • خطوط تراز هیدرولیک و انرژی
 • سیفون
 • لوله سری
 • لوله موازی
 • مخازن مرتبط
 • شبکه لوله کشی
 • تحلیل شبکه با استفاده از کامپیوتر
 • مجاری غیر دایره ای
 • کهنگی لوله

 

فصل دوازدهم ؛ جریان در کانال های رو باز

 • طبقه بندی جریان
 • بهترین مقطع هیدرولیکی
 • جریان یکنواخت دائمی در سیل گیر
 • پرش هیدرولیکی ، حوضچه آرامش
 • انرژی مخصوص ، عمق بحرانی
 • تبدیلها
 • جریان متغیر تدریجی
 • طبقه بندی پروفیل سطح آزاد
 • مقاطع کنترل
 • محاسبه جریان متغیر تدریجی با استفاده از کامپیوتر
 • موج مثبت در کانال مستطیلی
 • موج منفی در کانال مستطیلی

 

فصل سیزدهم ؛ جریان غیردائمی در مجاری بسته

 • نوسان مایع در لوله U شکل
 • تثبیت جریان
 • سرژ
 • تشریح ضربه فوچ
 • معادلات دیفرانسیلی ضربه فوچ
 • روش مشخصه
 • شرایط مرزی
 • برنامه کامپیوتری برای ضربه فوچ

 

پیوست الف ؛ سیستم نیرو ها ، گشتاور سطوح ، مرکز سطح

 • برآیند یک سیستم نیرو
 • گشتاور اول ، گشتاور دوم ، مرکز سطح

 

پیوست ب ؛ راهنمای برنامه نویسی برای کامپیوتر

 • زبان کامپیوتر
 • انتگرال گیری عددی ؛ قاعده ذوزنقه ای و قاعده سیمپسون
 • میانیابی سهموی
 • حل معادلات جبری و غیرجبری به روش نصف کردن
 • حل معادلات جبری و غیرجبری به روش نیوتن – رافسون
 • حل معادلات دیفرانسیل به روش رانگ – کوتا

 

پیوست پ ؛ خواص فیزیکی سیالات

دانلود فیلم آموزش مکانیک سیالات دانشگاه شریف

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !

گزیده ای از مطالب

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل …