جمعه , 18 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود
سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی

این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل های جبرخطی کنت هافمن و ری کنزی می باشد ؛

دانلود فیلم آموزش جبر خطی دانشگاه شریف

سرفصل جبر خطی ( بر اساس کتاب جبرخطی کنت هافمن و ری کنزی )

 

فصل اول ؛ معادلات خطی

 • هیأت
 • دستگاه معادلات خطی
 • ماتریس و اعمال سطری مقدماتی
 • ماتریس تحویل شده ی سطری پلکانی
 • ضریب ماتریسی
 • ماتریس معکوس پذیر

 

فصل دوم ؛ فضای برداری

 • فضای برداری
 • زیرفضا
 • پایه و بعد
 • مختصات
 • خلاصه ی هم ارزی سطری
 • محسبات مربوط به زیرفضا

 

فصل سوم ؛ تبدیل خطی

 • تبدیل خطی
 • جبر تبدیل خطی
 • یکریختی
 • نمایش ماتریسی تبدیل
 • تابعک خطی
 • دوگان مضاعف
 • ترانهاده ی تبدیل خطی

 

فصل چهارم ؛ چندجمله ای

 • جبر
 • جبر چندجمله ای
 • درونیابی لاگرانژ
 • ایده آل چندجمله ای
 • تجزیه ی چندجمله ای به سازه اول

 

فصل پنجم ؛ دترمینان

 • حلقه جابجایی
 • تابع دترمینان
 • جایگشت و یکتایی دترمینان
 • چند خاصیت دیگر دترمینان
 • مدول
 • تابع چند خطی
 • حلقه ی گراسمان

 

فصل ششم ؛ فرمول متعارف مقدماتی

 • مقدمه
 • مقادیر سرشت نما
 • چندجمله ای پوچساز
 • زیرفضای پایا
 • مثلث بندی همزمان با قطرسازی همزمان
 • تجزیه به مجموع مستقیم
 • مجموع مستقیم پایا
 • قضیه ی تجزیه ی اولیه

 

فصل هفتم ؛ فرم گویا و ژوردان

 • زیرفضای دوری و پوچساز
 • تجزیه دوری و فرم گویا
 • فرم ژوردان
 • محسبه ی سازه پایا
 • خلاصه ؛ عملگر نیم سازه

 

فصل هشتم ؛ فضای ضرب داخلی

 • ضرب داخلی
 • فضای ضرب داخلی
 • تابعک خطی و الحاقیه
 • عملگر یکانی
 • عملگر نرمال
دانلود فیلم آموزش جبر خطی دانشگاه شریف

فصل نهم ؛ عمگر روی فضای ضرب داخلی

 • مقدمه
 • فرم روی فضای ضرب داخلی
 • فرم مثبت
 • چند مطلب دیگر درباره ی فرم
 • نظریه ی طیفی
 • چند خاصیت دیگر از عملگر نرمال

 

فصل دهم ؛ فرم دوخطی

 • فرم دوخطی
 • فرم دوخطی متقارن
 • فرم دوخطی متقارن کج
 • گروه حافظ فرم دوخطی

 

پیوست

 • مجموعه
 • تابع
 • رابطه ی هم ارزی
 • فضای خارج قسمت
 • روابط هم ارزی در جبر خطی
 • اصل موضوع انتخاب

 

دانلود فیلم آموزش جبر خطی دانشگاه شریف

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !

گزیده ای از مطالب

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 2 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب …