یکشنبه , 2 دسامبر 2018
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل مکانیک ؛ سرفصلهای مکانیک دانشگاه | بوکلت دانلود
سرفصل مکانیک ؛ سرفصلهای مکانیک دانشگاه | بوکلت دانلود
سرفصل مکانیک ؛ سرفصلهای مکانیک دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک ؛ سرفصلهای مکانیک دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مکانیک

این سرفصلها مربوط به درس مکانیک  دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب آشنایی با مکانیک دانیل کلپنر، روبرت جی کلنکو می باشد ؛

 

فصل اول : بردار ها و مکانیک مقدمات ریاضی

 • بردارمولفه های بردار
 • بردارهای پایه
 • بردار جابه جایی و بردار مکان
 • سرعت و شتاب
 • معادلات سینماتیکی
 • مشتق یک بردار
 • حرکت در مختصات قطبی تخت

 

فصل دوم : قوانین نیوتون مبانی مکانیک نیوتونی

 • قوانین نیوتن
 • استانداردها و یکاها
 • بعضی از کاربردهای قوانین نیوتون
 • نیروهای روزمرۀ فیزیکی

 

فصل سوم : تکانه

 • دینامیک سیستم ذرات
 • پایستگی تکانه
 • ضربه و نگاهی دوباره به رابطۀ تکانه
 • تکانه و تغییر جرم
 • انتقال تکانه

 

فصل چهارم : کار و انرژی

 • انتگرال گیری معادله حرکت در یک بعد
 • قضیه کار انرژی در یک بعد
 • انتگرال گیری معادله حرکت در چند بعد
 • قضیه کار انرژی
 • کاربرد قضیه کار-انرژی
 • انرژی پتانسیل
 • انرژی پتانسیل چه اطلاعی از نیرو می دهد
 • نمودار انرژی
 • نسان های کوچک در سیستم مقید
 • نیروهای ناپایستار
 • قانون عام پایستگی انرژی
 • توان
 • قوانین پایستگی و برخورد ذرات

 

فصل پنجم : برخی از خصوصیات ریاضی نیرو و انرژی

 • مشتقات جزئی
 • بدست آوردن نیرو از روی انرژی پتانسیل
 • عملگر گرادیان
 • معنای فیزیکی گرادیان
 • چگونه به پایستگی نیرو پی می بریم
 • قضیه استوکس

 

فصل ششم : تکانه زاویه ای و محور دوران ثابت

 • تکانه زاویه ای یک ذره
 • گشتاور نیرو
 • تکانه زاویه ای و محور ثابت دوران
 • دینامیک دوران محض حول یک محور
 • آونگ فیزیکی
 • حرکت توأم انتقالی و دورانی
 • اتم بور
 • قضیه شال
 • حرکت آونگ

 

فصل هفتم : حرکت جسم صلب

 • ماهیت برداری سرعت زاویه ای و تکانه زاویه ای
 • ژیروسکوپ
 • برخی از کاربردهای حرکت ژیروسکوپ
 • پایستگی تکانه زاویه ای
 • تکانه زاویه ای جسم صلب دوران کننده
 • مطالب پیشرفته در دینامیک جسم صلب دوران کننده
 • دوران های متناهی و بینهایت کوچک
 • قطب نمای ژیروسکوپی

 

فصل هشتم : سیستم های نا لخت و نیروهای مجازی

 • تبدیلات گالیله
 • دستگاه های با شتاب ثابت
 • اصل هم ارزی
 • فیزیک در دستگاه مختصات دوار
 • اصل هم ارزی و انتقال به سرخ
 • تبدیل در دستگاه دوار

 

فصل نهم : حرکت ناشی از نیروی مرکزی

 • حرکت ناشی از نیروی مرکزی مسئله یک جسم
 • خواط عمومی حرکت های ناشی از نیروی مرکزی
 • تعیین حرکت در مسائل واقعی
 • معادله انرژی و نمودارهای انرژی
 • حرکت سیاره ای
 • قوانین کپلر
 • خواص بیضی

 

فصل دهم : نوسانگر هماهنگ

 • نوسانگر هماهنگ میرا
 • نوسان گر هماهنگ واداشته
 • واکنش نسبت به زمان در مقابل واکنش نسبت به بسامد
 • حل معادلات حرکت برای نوسانگر میرای ناواداشته
 • حل معادله حرکت برای نوسان گر واداشته

 

فصل یازدهم : نظریه نسبیت خاص

 • نیاز به نوعی تفکر جدید
 • آزمایش مایکلسون مورلی
 • اصل موضوع های نسبیت خاص
 • تبدیلات گالیله
 • تبدیلات لورنتس

 

فصل دوازدهم : سینماتیک نسبیتی

 • هم زمانی و ترتیب رویداد ها
 • انقباض طول لورنتسی و اتساع زمان
 • تبدیل نسبیتی زمان
 • اثر دوپلر
 • پارادوکس دوقلو

 

فصل سیزدهم : تکانه و انرژی نسبیتی

 • تکانه
 • انرژی
 • ذرات جرم
 • آیا نور با سرعت نور حرکت می کند

 

فصل چهاردهم : بردارهای چهاربعدی و ناوردایی نسبیتی

 • بردارها و تبدیلات
 • فضای مینکوفسکی و چاربردارها
 • چاربردار تکانه – انرژی

 

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !

گزیده ای از مطالب

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل …