جمعه , 18 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل شیمی آلی ؛ سرفصلهای کلی شیمی آلی 1و2و3 | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل شیمی آلی ؛ سرفصلهای کلی شیمی آلی 1و2و3 | بوکلت دانلود
سرفصل شیمی آلی ؛ سرفصلهای کلی شیمی آلی 1و2و3 | بوکلت دانلود

سرفصل شیمی آلی ؛ سرفصلهای کلی شیمی آلی 1و2و3 | بوکلت دانلود

سرفصل شیمی آلی

این سرفصلها مربوط به درس شیمی آلی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب شیمی آلی تورنتون موریسون و نیلسون بوید می باشد ؛

دانلود جزوه شیمی آلی 1 دانلود جزوه شیمی آلی 2

سرفصل شیمی آلی 1و2و3 ( بر اساس کتاب کتاب شیمی آلی موریسون و بوید )

 

سرفصل شیمی آلی 1

دانلود جزوه شیمی آلی 1

 

فصل اول ؛ ساختار و خواص
فصل دوم ؛ متان انرژی فعالسازی ، حالت گذار
فصل سوم ؛ آلکانها جانشینی رادیکال آزاد
فصل چهارم ؛ شیمی فضایی I ، ایزومرهای فضایی
فصل پنجم ؛ آلکیل هالیدها جانشینی هسته دوستی آلیفاتیکی
فصل ششم ؛ الکلها و اترها
فصل هفتم ؛ نقش حلال ، تشکیل پیوند ثانویه
فصل هشتم ؛ آلکنها II ، ساختار و تهیه ، حذف
فصل نهم ؛ آلکنها II ، واکنشهای پیوند دوگانه ی کربن – کربن افزایش الکترودوستی و رادیکالی
فصل دهم ؛ شیمی فضایی II ، واکنشهای فضا گزین و فضا ویژه
فصل یازدهم ؛ مزدوج شدن و رزونانس دی انها
فصل دوازدهم ؛ آلکینها
دانلود جزوه شیمی آلی 1

 

 

سرفصل شیمی آلی 2

دانلود جزوه شیمی آلی 2

فصل سیزدهم ؛ ترکیبهای آلیفاتیک حلقوی
فصل چهاردهم ؛ خصلت آروماتیکی بنزن
فصل پانزدهم ؛ جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی
فصل شانزدهم ؛ ترکیبهای آروماتیک – آلیفاتیک ، آرنها و مشتقات آنها
فصل هفدهم ؛ طیف بینی و ساختار
فصل هجدهم ؛ آلدهید ها و کتون ها افزایش هسته دوستی
فصل نوزدهم ؛ اسیدهای کربوکسیلیک
فصل بیستم ؛ مشتقهای عاملی کربوکسیلیک اسیدها جانشینی هسته دوستی آسیل
فصل بیست و یکم ؛ کربانیون ها I ، تراکمهای الدولی و کلیزن
فصل بیست و دوم ؛ آمینها I ، تهیه و خواص فیزیکی
فصل بیست و سوم ؛ آمینها II ، واکنشها
فصل بیست و چهارم ؛ فنولها
فصل بیست و پنجم ؛ کربانیون ها II ، سنتز استرمالونیک و استراستواستیک
دانلود جزوه شیمی آلی 2

سرفصل شیمی آلی 3

فصل بیست و ششم ؛ آریل هالیدها جانشینی هسته دوستی آروماتیکیا
فصل بیست و هفتم ؛ ترکیبهای کربونیل دار α ، β – سیر نشده ، افزایش مزدوج
فصل بیست و هشتم ؛ اوربیتالهای مولکولی ، تقارن اوربیتالی
فصل بیست و نهم ؛ سیمفوریا اثرهای گروه های همسایه ، کاتالیز با کمپلکس های فلزات واسطه
فصل سی ام ؛ ترکیبهای هتروسیکلی
فصل سی و یکم ؛ درشت مولکولها ، پلیمرها و پلیمر شدن
فصل سی و دوم ؛ شیمی فضایی III ، لیگاندها و وجه های انانتیو توپی و دیاستریو توپی
فصل سی و سوم ؛ لیپیدها ، چربی ها و استروییدها
فصل سی و چهارم ؛ کربوهیدراتها I ، مونوساکاریدها
فصل سی و پنجم ؛ کربوهیدراتها II ، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها
فصل سی و ششم ؛ پروتئینها و نوکلئیک اسیدها بیولوژی مولکولی تحلیل طیفها
دانلود جزوه شیمی آلی 1 دانلود جزوه شیمی آلی 2

 

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating


گزیده ای از مطالب

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 2 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب …